select your language

Werk in uitvoering aan de Eendrachtskapel

Werk in uitvoering aan de Eendrachtskapel

27 / 08 / 2017

In april en mei van dit jaar berichtten we dat er niet alleen dringend herstelwerk nodig in de pastorie, waar de plafonds in de twee ontmoetingskamers moeten worden vernieuwd, maar dat er ook werkzaamheden nodig zijn om lekkages in het dak van de kerk aan te pakken. De herstelwerkzaamheden richten zich op het wind- en waterdicht maken van de Eendrachtskapel.

Het wind- en waterdicht maken van de kerk is nodig voor het behoud van het gebouw voor de toekomst. Het is geen volledige restauratie, omdat daarvoor meer fondsen nodig zouden zijn dan op dit moment beschikbaar zijn.

Begin augustus werden de steigers geplaatst. Mgr. Van den Hende stelde zich op woensdag 23 augustus persoonlijk op de hoogte van de werkzaamheden die worden uitgevoerd aan de goten, het dak en de zijmuren van de kerk. Samen met econoom John Bakker en andere leden van het bestuur van de r.-k. instelling HH. Laurentius en Ignatius beklom de bisschop de steigers.

Mgr. Van den Hende: “De Eendrachtskapel neemt in de katholieke gemeenschap van Rotterdam een bijzondere plaats in, omdat de kapel de oudste rooms-katholieke kerk in de stad Rotterdam is die als zodanig in gebruik is. Maar ook omdat mensen er op verschillende momenten in de week terecht kunnen voor gebed en aanbidding. En omdat een groeiend aantal mensen de weg weet te vinden naar de kapel voor de Engelstalige eucharistieviering op zondagavond.” Op het hoogste puntje van de steiger werd een foto gemaakt. “Vanaf die plek konden we goed in de dakgoten kijken, die van binnen bekleed worden.”

Het wind- en waterdicht houden van de Eendrachtskapel brengt de nodige kosten met zich mee. Dakgoten worden hersteld: van binnen opnieuw bekleed en aan de buitenkant geverfd. Het dak van de kerk en de dakranden van de pastorie wordt vernieuwd en het dak wordt schoongemaakt. De houten planken aan de zijmuren van de kerk worden vastgezet en waar nodig vernieuwd. De nagels in de houten bekleding van de zijgevel worden hiervoor nagelopen en roestvrijstalen schroeven zullen worden gebruikt om loszittende bekleding vast te maken.

Mgr. Van den Hende: “De Eendrachtskapel is in de stad Rotterdam voor veel katholieke gelovigen de plaats bij uitstek voor aanbidding en ontmoeting. Ik hoop en bid dat we deze bijzondere plaats kunnen bewaren en vitaal kunnen houden door de nodige financiële ondersteuning van velen.”

Wilt u financieel bijdragen aan de werkzaamheden?

U kunt uw bijdrage overmaken op:
NL92 INGB 0000 090417
t.n.v. H.H. Laurentius en Ignatius, Rotterdam