select your language

Eendrachtskapel viert feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Eendrachtskapel viert feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes

12 / 02 / 2017

Foto: Ramon Mangold

“Vandaag, op 11 februari, zijn in Lourdes vele mensen samen om de eerste verschijning van Maria in 1858 aan het kleine meisje Bernadette te gedenken. En wij bidden hier in de Eendrachtskapel het rozenkrans gebed, zoals ook Bernadette dat gebeden heeft bij de grot. Dezelfde rozenkrans die ook vandaag weer zoveel gebeden wordt in Lourdes.” Zo heet pastoor Bergs iedereen welkom die op deze zaterdag naar de Eendrachtskapel is gekomen voor het bidden van de rozenkrans.

Op 11 februari viert de Katholieke Kerk sinds 1993 Wereldziekendag. Het was daarmee de 25ste keer dat deze dag werd gehouden. Speciaal daarom vindt hij plaats in Lourdes. Wereldziekendag werd ingesteld door de heilige paus Johannes Paulus II. Hij wilde de aandacht en zorg voor de zieken verbinden aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes, die wereldwijd wordt aangeroepen als Salus infirmorum (‘Heil der Zieken’).

Na de opening met de Geloofsbelijdenis, het Onze Vader, Weesgegroet en de geheimen van de rozenkrans komen de vele titels van Maria langs in de litanie van de heilige Maagd Maria die gebeden werd. Er worden kaarsjes uitgedeeld die vooraan in de kerk bij het beeld van Maria en Bernadette aangestoken worden. Omdat daar al gauw vele kaarsjes brandden, vinden de overige kaarsjes een plekje op de kaarsenstandaards bij een van de andere heiligenbeelden in de kapel.