select your language

Mgr. Van den Hende zegent het nieuwgeplaatste tabernakel

Mgr. Van den Hende zegent het nieuwgeplaatste tabernakel

12 / 02 / 2017

Foto: Ramon Mangold

Op zaterdag 11 februari zegent bisschop Van den Hende in een plechtige mis het nieuwgeplaatste tabernakel in de Eendrachtskapel. Het tabernakel is onderdeel van het sacramentsaltaar, afkomstig uit de Sacramentskerk in Gouda. Deze kerk is enkele jaren geleden aan de eredienst onttrokken. De bisschop zegende het tabernakel. “Zo willen we het opnieuw toewijden aan de bijzondere bestemming om het heilig Sacrament te bewaren,” aldus de bisschop.

Tijdens de plechtigheden besprenkelt de bisschop het tabernakel met wijwater en hij bewierookt het. In een gebed vraagt de bisschop God de Vader: “Wil ons en dit tabernakel zegenen, dat wij hebben gemaakt om het sacrament van het Lichaam en Bloed van uw Zoon te bewaren, zodat wij door de aanbidding van Christus, hier aanwezig, voortdurend met het mysterie van zijn verlossing worden verbonden.”

Aanbiddingskapel

De Eendrachtskapel werd in de negentiende eeuw gebouwd als onderdeel van een kloostercomplex van de "zusters van de Eeuwigdurende Aanbidding". Tot in de jaren ‘80 van de 20e eeuw was de kapel in gebruik als aanbiddingskapel van het Allerheiligste Sacrament, waar dag en nacht het Allerheiligste werd uitgesteld in de monstrans. De plaatsing van het sacramentsaltaar en de plechtigheden voegen zo nu een nieuw hoofdstuk toe aan de geschiedenis van de kapel.

“Het is een bijzondere dag,” zegt daarom pastoor Bergs, “waarop, na de inzegening van het tabernakel, de Heer in het heilig Sacrament weer een waardige plaats mag krijgen in de stad Rotterdam, te midden van het bruisende uitgaansleven, zoals in de Witte de With straat.”

Hij bedankt al diegenen die al heel veel jaren in liefde en gebed deze heilige plaats in hun hart koesteren en zo de toekomst indragen. Hij bedankt de vrijwilligers en ook de bisschop: “We zijn de bisschop dankbaar dat hij zich enorm heeft ingezet om het zover te brengen dat we vandaag de plaatsing van dit nieuwe sacramentsaltaar hier mogen vieren.”

De bisschop op zijn beurt spreekt zijn dank uit aan de vele mensen die achter de schermen betrokken waren bij het droogmaken en asbestvrij maken van de kelder, het plaatsen van het sacramentsaltaar en het herstel van de zijmuren en het schilderwerk in de absis van het priesterkoor. Op de dag van de inzegening van het sacramentsaltaar heeft de kapel ook een nieuwe website.

'Weet dat je dicht bij de Heer bent in het sacrament'

In zijn homilie wijst de bisschop op de bijzondere schilderingen die bij de restauratie in het priesterkoor tevoorschijn kwamen: de bruiloft van Kana en het Laatste Avondmaal. Deze staan aan het begin en het einde van het openbare leven van Jezus. De bruiloft te Kana, waar Jezus water in wijn verandert, is een teken van de Heer, dat is gedaan en opgeschreven, opdat wij tot geloof komen. “Steeds opnieuw stelde de Heer wondertekens: Hij genas mensen, vergaf mensen hun zonden en deed zelfs enkelen uit de dood opstaan. En zijn leerlingen trokken met Hem mee.” Ook Maria trok in geloof met Jezus mee, tot onder het kruis.

“We geloven dat de Heer die met het Laatste Avondmaal zijn leerlingen een bijzonder geschenk heeft gegeven, ook vandaag bij ons is,” preekt de bisschop. “We geloven met de ogen van het geloof, dat we Jezus zelf ontvangen in de communie. Zo is Hij in het sacrament net zo dicht bij ons als Hij was bij zijn leerlingen.”

“In deze kapel wordt niet alleen de eucharistie gevierd, maar is ook aanbidding om te weten dat je dicht bij de Heer bent in het sacrament. Want Hij heeft gezegd: Ik ben bij u tot het einde van de wereld. Hij is dat wereldwijd, ook op plekken waar christenen worden vervolgd en bedreigd. Want zo klein als Bernadette was in het Franse Lourdes en zo klein als Maria was toen de engel tot haar sprak, zo komt de Heer ook in onze tijd naar alle kleine mensen, mensen die teleurgesteld zijn en ten einde raad. De Heer staat naast ons.”