select your language

Toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria

Toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria

05 / 05 / 2017

(Foto: Ramon Mangold)

Vanwege het 100-jarig jubileum van de verschijningen in Fatima (13 mei – 13 oktober 2017) verspreidt het bisdom Rotterdam een gebedskaart van Onze Lieve Vrouw van Fatima. De gebedskaart is een landelijk initiatief van de Nederlandse bisschoppen. In het bisdom Rotterdam wordt de gebedskaart verstuurd aan onder meer parochies en parochiekernen en religieuzen.

Vanwege het 100-jarig jubileum van de verschijningen wordt in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal tijdens de dagelijkse uren van de Aanbidding bij het Allerheiligste (10.00 uur - 20.00 uur) van 4 tot en met 12 mei de Rozenkrans-noveen gehouden. De noveen wordt afgesloten met de toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria in de Eendrachtskapel op 13 mei om 12.30 uur.

Op diezelfde zaterdag 13 mei zullen de Nederlandse bisschoppen hun bisdommen toewijden aan het Onbevlekt hart van Maria. De toewijding van de bisdommen gebeurt in een vesperviering in de Onze Lieve Vrouwebasiliek van Maastricht. Met de toewijding vertrouwen de bisschoppen de bisdommen toe aan het gebed van Maria.

Mgr. Van den Hende zegt hierover: “Enerzijds erkennen wij op deze manier dat Maria, de Moeder Gods, een unieke plaats inneemt in de heilsgeschiedenis van God en mens, heel bijzonder in het mysterie van Christus en zijn Kerk. Anderzijds gaat het ten diepste om onze toewijding aan God. Maria bewaart onze zorgen en noden in haar hart en brengt deze met haar voorspraak bij de Heer, in het besef dat God ons einddoel is.”